Externe representaties 

Drs. Antonet Adolfs-Boonman 

Senior Teamleider & Beoordelaar CIIO 

 

Senior Adviseur, Trainer, Onderzoeker & Coach CKMZ 

Drs. Janneke Aerts 

Klinisch psycholoog, GGZ Westelijk Noord-Brabant 

Wendy Albers MSc 

Onderzoeker Kwintes 

 

Redactielid Participatie en Herstel, vakblad 

Frédérique Alberts 

Jeugdarts en Stafarts, GGD Brabant-Zuidoost 

Dr. Helene Andrea 

Senior wetenschappelijk medewerker GGz Breburg 

 

Secretaris Commissie Wetenschappelijk Onderzoek GGz Breburg 

 

Lid van het wetenschapsbureau van het A59 consortium 

 

Reviewer Ethical Review Board TSB 

 

Reviewer ZonMw onderzoeksprogramma ggz 'Praktijkgericht onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg: wachttijden in de ggz en maatschappelijk en/of persoonlijk herstel' 

 

Docent Praktijkresearch post-doctorale opleiding Klinisch Psycholoog, Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen 

 

Supervisor wetenschappelijke kennis en onderzoek, opleiding Verpleegkundig Specialist in de GGZ, Utrecht 

 

Supervisor Wetenschappelijk onderzoek, KP-opleiding RINO Zuid 

 

Lid MT Geestdrift 

Matheus Arts MD MSc 

Geriatric psychiatrist, GGZ Westelijk Noord-Brabant 

 

Clinical Lecturer & Tutor in Psychiatry Erasmuc MC 

 

Deputy Director of Psychiatric Residency Training and Medical Education, GGZ Westelijk Noord-Brabant 

Prof. dr. Caroline Baan 

Lid ZonMw Commissie Programma Actieonderzoek innovatieve zorg 

 

Lid Raad van Toezicht Warande Zeist 

 

Lid Raad van Toezicht van SHG Zorggroep 

 

Chief Science Officer bij het RIVM 

 

Programma-leider Masterclass Eerstelijnsbestuurders 

 

Lid Kennisplatform ‘Juiste zorg op de juiste plek’ 

Prof. dr. Hedwig van Bakel 

Lid Wetenschappelijke Raad Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

 

Member Editorial Board Tijdschrift Orthopedagogiek Onderzoek & Praktijk 

 

Lid curriculumcommissie RINO Amsterdam 

 

GZ-psycholoog Youz 

 

Voorzitter Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH) 

 

Lid Psychologische Ethical Review Board TSB 

Kim Beenhakker 

Ervaringsdeskundige Stichting Prisma 

 

Trainer LFB Scholing en Training 

Drs. Joost de Beer 

Bestuursvoorzitter van de Stichting UNIT Academie, Nijmegen 

 

Lid Wetenschapscommissie Impuls & Woortblind 

Mireille de Beer 

Ervaringsdeskundige Vilans 

 

Ervaringsdeskundige LFB 

Dineke Bent AA 

Docent & Onderzoeker bij het Lectoraat Jeugd en Gezin Social Work, Christelijke Hogeschool Ede (CHE) 

 

Theraplay Practioner 's Heeren Loo 

Barbara Bergmans MSc 

AIOS medische microbiologie ETZ 

 

Lid Nederlandse Vereniging voor de Medische Microbiologie (NVMM) / Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM) 

 

Wetenschapscommissie van de Nederlandse Vereniging Arts-assistenten Medische Microbiologie (NVAMM) 

 

AIOS-lid Advies- en Geschillencommissie KNMG voor de medische microbiologie 

Dr. Joyce Bierbooms 

Supervisor MHBA Erasmus University 

 

Guest editor Special Issue “New Normal in Mental Health Care” van International Journal of Environmental and Public Health.  

Jacqueline Bisschop 

Projectleider Alcoholproblematiek Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Drs. Mariëlle Blanken 

Adviseur & Onderzoeker bij PON & Telos 

Prof. dr. Roland Blonk 

Lid van de Commissie van Deskundigen Prestatieladder Sociaal ondernemen 

 

Lid stedelijke adviescommissie Kansen voor west | Rotterdam II. Aanvragen t.b.v. EFRO / Integrated Territorial Investments Rotterdam Zuid 

 

Lid van de begeleidingscommissie ZonMw Verbetering Kwaliteit Poortwachterproces 

 

 Member of the International Advisory Committee for two PhD projects on Mental Health and Work, Oslo Norway 

 

Lid van de wetenschappelijke adviesraad Veldacademie 

 

Lid van de denktank Arbeid van de Wiardi Beckman Stichting  

 

Voorzitter innovatiecommissie Innovatiefonds Rotterdam (tbv VSO/Pro) 

 

Lid van de programma adviescommissie AKC 

 

Voorzitter van de TNO Science Academy, platform voor ontmoeting, inspiratie en creativiteit voor de Principal Scientists, Principal Consultants, Hoogleraren, Lectoren en Science Directors van TNO 

Dr. Sascha Bolt 

Postdoctoral Researcher, Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, Maastricht University 

Prof. dr. Inge Bongers 

Lid Raad van Toezicht Parkhuis 

 

Lid Raad van Commissarissen Leystromenoor 

 

Lid Wetenschapscommissie GGzE 

 

Lid Programme Board Innovatie & Academisering GGzE 

 

Onderzoeksprogrammaleider Onderzoek en Ontwikkeling, GGzE 

 

Lid Quality Team Brainport Smart District 

 

Supervisor Onderzoek opleiding GGZ Verpleegkundig specialisten 

 

Supervisor Onderzoek en Management KP-opleiding RINO-Zuid 

Dr. Ilja Bongers 

Senior wetenschappelijk medewerker GGzE 

 

Lid bestuur EFCAP NL, European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved Professions 

 

Voorzitter Wetenschapscommissie GGzE 

 

Peerreviewer van verschillende tijdschriften (Journal of Abnormal Child Psychology, Preventive Medicine, International Journal of Behavioral Development) 

Prof. dr. Brigitte Boon 

Chief Science Officer, Siza 

 

Bestuurder (CEO) Academy Het Dorp 

 

Jurylid Health Valley Bridge prijs 

 

Lid van Promotiecommissie proefschrift mevrouw S. Patel | 'How health economic modelling can inform the operating room of the future' 

 

Stuurgroep Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg 

 

Lid Werkgroep Ethiek en Digitalisering 

 

Stuurgroep Innovatie WZW 

Mr. dr. Rob Bovens 

Member Editorial Board TSG 

 

Lid Kerngroep Programmalijn Preventie en Vroegsignalering Verslavingskunde Nederland 

 

Lid Alcoholtafel Preventieakkoord 

 

Lid Advisory Board of euPrevent 

 

Lid adviesraad Alcoholbeleid Alliantie Nederland 

 

Reviewer van diverse wetenschappelijke tijdschriften (o.a. TSG, F1000Research) 

 

Lid Programmacommissie ZonMw-programma Suïcidepreventie 

 

Projectleider Positieve Leefstijl 

 

Projectleider werkgroep Ouderen van Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol 

 

Lid stuurgroep Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol 

 

Lid Section Alcohol Education International Council on Alcohol and other Addictions 

 

Lid werkgroep Healthy Campus Tilburg University 

 

Lid Kettil Bruun Society. International society for social and epidemiological research on alcohol 

Inge Braspenning MSc 

Fontys Parademische Hogeschool 

Prof. dr. Evelien Brouwers 

Voorzitter Interfacultaire Werkgroep Arbeid en Gezondheid  

 

Lid Landelijk netwerk Chronisch Zieken en Werk 

Fieke van den Bulck MSc 

Lid Werkgroep Tweedelijn: Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek 

Angelique Claeijs MSc 

Onderzoeker GGz Breburg 

Dr. Mariëlle Cloïn 

Lid Beoordelingscommissie ZonMw-programma Gemeenten samen gezond 

 

Member Editorial Board Tijdschrift voor Genderstudies  

 

Bestuurslid Feniks, Emancipatie Expertise Centrum in Tilburg 

 

Reviewer Ethical Review Board TSB 

 

Lid beoordelingscommissie RAAK-publiek 2022, cultuur en welzijn, Regieorgaan SIA 

 

Externe deskundige voor Pilot Evaluatie- en Onderzoeksplanning (PEP) Kinderopvang, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

Vivette van Cooten MSc 

Onderzoeker Academy Het Dorp 

Prof. dr. Arno van Dam 

Regiebehandelaar, GGZ Westelijk Noord-Brabant 

 

Lid Expertpodium antisociaal gedrag van het kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen van het Trimbos Instituut 

 

Hoofd Bureau zorgkwaliteit en innovatie, GGZ Westelijk Noord-Brabant 

 

Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) – Klinisch psycholoog, onderzoek coördinator. 

 

Centrum, voor Consultatie en Expertise (CCE). Consultatie op het gebied van antisociaal gedrag en agressie  

 

Docent wetenschappelijke grondslagen van psychotherapie, Rino Zuid 

 

Voorzitter van de wetenschappelijke raad van forensisch psychiatrische afdeling de Mare, GGZ Westelijk Noord-Brabant 

 

Voorzitter van de werkgroep antisociaal gedrag en agressie van de Brabantacademie. 

 

Docent praktijkresearch  Radboud Centrum Sociale Wetenschappen 

Elke van Delft MSc 

PhD Candidate Rheumatology Maasstad Ziekenhuis 

Dr. Jeroen Dewinter 

Klinisch psycholoog, GGzE Kind en Jeugd team jongvolwasssenen en dagbehandeling voor jongeren met autisme  

 

Reviewer voor verschillende tijdschriften (Journal of Autism and Developmental Disorders, Autism, Research in Autism, Autism Research, Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics) 

 

Thomas More hogeschool, Postacademisch Forensische psychodiagnostiek en counseling › Module 2: Diagnostiek bij minderjarige plegers, Les 4: Seksueel grensoverschrijdend gedrag: assessment bij jongeren en aandachtspunten bij ontwikkelingsstoornissen binnen het autisme spectrum  

 

Vervangend hoofdopleider Rino Zuid Post-academische opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut 

 

Lid Academische Werkplaats Autisme 

 

Lid International Society for Autism Research (INSAR) 

 

Lid Stuurgroep Vlaggensysteem, Sensoa 

 

Gastonderzoeker, KULeuven, vakgroep gezins- en orthopedagogiek 

 

Mede-initiatiefnemer NVVS Special Interest Group Autisme Overig Geestdrift 

Anneke van Dixhoorn 

Projectleider ZonMw Werk als waarde aan de zorg  

Jesper Dros MSc 

Onderzoeker Nivel 

 

Adviseur Zorginstituut Nederland 

Vera van Druten MA 

Junior projectleider strategie Jeroen Bosch Ziekenhuis 

 

HBO-verpleegkundige 

Michel Duinkerke Msc 

Opleidingsmanager Fontys Hogescholen 

Marcel van Eck MSW 

Associate member Movisie 

Dr. Iman Elfeddali 

Senior scientific researcher GGz Breburg 

Prof. dr. Petri Embregts 

Editor Journal of Intellectual Disability Research 

 

Member Editorial Board of the International Journal of Developmental Disabilities 

 

Redactie Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen 

 

Reviewer diverse internationale tijdschriften 

 

Juryvoorzitter Ds. Visscherprijs 

 

Lid Jury Han Nakken Prijs 

 

Commissie Deskundigen Kwaliteitskader (VGN) 

 

Erkenningscommissie interventies langdurende zorg deelcommissie gehandicaptenzorg (Vilans) 

 

Adviseur thema Verstandelijke beperkingen (RINO Zuid) 

 

Lid programmacommissie 6th IASSIDD Europe Congress ‘Value Diversity’ (6 - 8 July 2021, Amsterdam) 

 

Lid Raad van Toezicht Centrum voor Consulatie en Expertise (CCE) 

 

Voorzitter Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen 

 

Lid Raad van Toezicht Cello 

Drs. Catherine van Engen 

Arts Jeugdgezondheidszorg, GGD Brabant-Zuidoost 

Dr. Antje Eugster 

Onderzoeker GGD Brabant Zuidoost 

Prof. dr. ir. Roland Friele 

Lid ZonMw Commissie Programma Actieonderzoek innovatieve zorg  

 

Lid stuurgroep Academische Werkplaats Toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

 

Bestuurslid stichting Roessingh Research and Development 

 

Referent voor ZonMw 

 

Adjunct directeur Nivel 

 

Lid management-team Centre for Care Technology Research 

 

Lid Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (ZonMw) 

Dr. Noud Frielink 

Redactielid Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk 

 

Lid Kenniscentrum Mytylschool Roosendaal 

 

Reviewer diverse internationale journals 

 

Docent module Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, RINO Zuid 

Daniëlle van Gaans-Riteco 

Praktijkverpleegkundige specialisatie diabetes, Groenhuysen 

Drs. Martine Ganzevles 

Hogeschooldocent instituut sociaal werk en onderzoeker lectoraat onderzoekend vermogen Hogeschool Utrecht 

 

Convenor voor de Special Interest Group Social Work Practice Research binnen de European Social Work Research Association 

 

Lid European Social Work Research Association 

Prof. dr. Henk Garretsen 

Lid Gezondheidsraad 

 

Voorzitter Kennisplatform Preventie VWS 

 

Elected Vice president Kettil Bruun Society for social and epidemiological research on alcohol 

 

Voorzitter ZonMw Centrale Commissie Preventieprogramma 6 (PP6), 2019 – 2022 

 

Lid ZonMw PP6 commissie Innovatielijn 

 

Voorzitter ZonMw Expertisecommissie Zintuiglijk gehandicapten 

 

Lid Bestuur SIA, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht onderzoek (NWO

 

Lid DB SIA programma Sprong Educatief 

 

Lid commissie bezwaarschriften NOW en ZonMw 

 

Voorzitter erkenningscommissie gehandicaptenzorg, Vilans 

 

Voorzitter erkenningscommissie ouderenzorg, Vilans 

 

Voorzitter Raad van Toezicht Netherlands School of Public and Occupational Health 

 

Lid Raad van Toezicht GGzE (Geestelijke gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven e.o.) 

 

Voorzitter commissie innovatie RvT GGzE 

 

Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Helmond-Peel 

 

Vicevoorzitter ZonMw commissie Actieprogramma Grip op Onbegrip 

 

Lid adviesteam Support4Life 

 

Lid Begeleidingscommissie evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek, VWS 

 

Lid Raad van Toezicht Trimbos-instituut 

 

Member Editorial Board Alcohol and Alcoholism en referent diverse journals 

 

Voorzitter ZonMw commissie Leefstijlgeneeskunde 

Dr. ir. Lena van Gastel 

Lid College van Belanghebbenden, Stichting Perspekt 

 

Strategic Advisor, Spoorzoeker 

Drs. Pauline Geuijen 

Promovenda Radboudumc/NISPA 

Ad van Ginneken 

Ervaringsdeskundige Zuidwester 

Drs. Frank van Gool 

Directeur eigenaar Trifier BV.  

 

Programma Manager MHBA, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur 

Dr. Ien van de Goor 

Member Editorial Board International Journal of Health Governance 

 

Chief Editor (TSG) Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 

 

Voorzitter Certificeringscommissie Jeugdinterventies NCJ/CGL (deelcommissie 2)  

 

Referent  ZonMw 

 

Referent diverse Public Health tijdschriften  

 

Lid European Public Health Association  

 

Lid van ZonMw commissie Leefstijlgeneeskunde 

 

Member of the Scientfic Organzing Committee of the 5th FUSE International Conference on Knowledge Exchange in Public Health to be held 22-23 september in Newcastle UK  

 

ZonMw programmacommissie Juiste Zorg Op de Juiste Plek 

Drs. Ingrid Goudriaan 

Beleidsadviseur BrabantZorg 

Lisette de Graaf MSc 

Psycholoog Mijzo 

Prof. dr. Sait Gürbüz 

Professor, Lecturer & Researcher, Hanzehogeschool Groningen 

 

Professor & Senior Researcher, Tilburg University 

 

Scientific Data Analytics Instructor, Udemy 

Drs. Alexandra Haenen 

GZ-psycholoog Kempenhaeghe 

Dr. Ruby Hall 

K&J psycholoog i-psy 

Dr. Eric de Heer 

Onderzoeker GGz Breburg 

Luciënne Heerkens-Brunschot 

Bestuurslid Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland 

Suzanne van Hees MSc 

Reviewer diverse journals, (Int Journal for equity in health, International social science journal,  

 

Onderzoeker HAN university of applied sciences 

 

Master thesis begeleider HR Studies, Tilburg School for Social and Behavioral Sciences, Tilburg University 

 

Kartrekker nederlands Realist research netwerk 

Dr. Lex Hendriks 

Coördinator M&T PWO Radboud Universiteit 

Mickey Hoek 

Psychiater GGz Breburg afdeling CLGG 

Ir. Maarten Houben 

Researcher Eindhoven University of Technology 

Lydia in ‘t Hout MSc 

Arbeidsdeskundige bij Eijkenaar & De Hoop arbeidsdeskundige expertise 

Drs. Astrid Huijgen 

Zelfstandig onderzoeker in het sociale domein 

Drs. Jacoba Huizenga 

Docent & Onderzoeker Hogeschool Utrecht 

Drs. Hans van Iersel 

Lid en plaatsvervangend voorzitter examencommissie Toegepaste psychologie, Capabel Hogeschool 

 

Opleidingscoördinator Toegepaste psychologie, Capabel Hogeschool 

 

Docent Capabel Hogeschool 

Dr. Monique Jacobs-van der Bruggen 

Onderzoeker GGD Hart voor Brabant 

Prof. dr. Richard Janssen 

Voorzitter van de werkgroep Inkoop en administratieve last in kader van hervormingsagenda Jeugdwet 

 

Lid van de Raad van Toezicht van het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving Universiteiten Rotterdam, Maastricht en Tilburg 

 

Lid van de Raad van Toezicht van de stichting Leviaan 

 

Voorzitter stuurgroep Kwaliteit Forensische Zorg 

 

Lid van de Raad van Toezicht van de Stichtingen Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) 

 

Lid van de Raad van Toezicht Van Platform31 

 

Lid van de Raad van Toezicht van stichting Wij3.0, gevestigd te Utrecht 

Drs. Bernadette Janssen 

Onderzoeker project Screening en Evaluatie van hulp bij complexe scheiding, Sterk Huis 

 

Gedragswetenschapper Bedrijfsnaam Sterk Huis 

Dr. Meriam Janssen 

Lid wetenschapscommissie De Wever 

 

Reviewer Psychologisch Ethische ToetsingsCommissie Tilburg School of Social and Behavioral Sciences 

 

Reviewer diverse journals 

 

Lid wetenschapscommissie Azora 

Prof. dr. Richard Janssen 

Lid Wetenschappelijke adviesraad van de NVTZ 

 

Bijzonder Hoogleraar (emeritus) besturing en management van zorginstellingen, NVZD leerstoel, Erasmus universiteit 

 

Lid van de audit commissie van ZonMw 

Drs. Lisette Janssen-de Ruijter 

Senior Wetenschappelijk medewerker GGzE Eenheid Kind en Jeugd 

 

Lid EFCAP NL, European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved Professions 

Drs. Wendy Jeeninga 

Onderzoeker GGD Hart voor Brabant 

Dr. Margot Joosen 

Lid van Landelijke netwerk Chronisch zieken en Werk 

 

Master thesis begeleider HR Studies, Tilburg School for Social and Behavioral Sciences, Tilburg University 

 

Secretaris van TiU interfacultaire Werkgroep Arbeid en Gezondheid 

Drs. Marion Kersten 

Senior beleidsadviseur bij Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 

Robin van den Kieboom MSc 

GZ-psycholoog GGzE 

Prof. dr. Jac van der Klink 

Member Editorial Board international journal Social Inclusion 

 

Chair of the Advisory Board of Disability Studies in The Netherlands 

 

Member of the research group MS@Work 

 

Member of the Advisory Board of the Netherlands Society of Occupational Medicine 

 

Member of the residential care cooperative South Apeldoorn 

 

Member of the Human Development and Capability Association 

 

Member curatorium of the extraordinary lectorate ‘work participation’ by Shirley Oomens 

 

Member development group STECR protocol labor conflicts 

Drs. Leonard van der Kolk 

Ervaringsdeskundige GGZ Westelijk Noord-Brabant 

Nathalie Kools MSc 

Lid Werkgroep Tweedelijn: Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek 

Prof. dr. Hans Kroon 

Programmahoofd Zorg & Participatie bij Trimbos-instituut 

Dr. ir. Hanneke Kruizen 

Senior onderzoeker en projectmanager gezonde leefomgeving, RIVM 

Caroline Kruyt MSc 

Gezondheidsonderzoeker GGD West-Brabant 

Dr. Sandra Kuiper 

Senior onderzoeker en projectmanager GGD West Brabant 

Dr. Theo Kuunders 

Beleidsonderzoeker GGD Hart voor Brabant 

Drs. Sanne de Laat 

Arts Maatschappij en Gezondheid GGD Hart voor Brabant 

 

Lid Wetenschappelijke Commissie AJN Jeugdartsen Nederland 

 

Praktijkopleider artsen Maatschappij en Gezondheid 

Dr. Sanne de Laat 

Lid klankbordgroep leerlijn centrale zorgverlener in de ketenaanpak overgewicht 

Manon Leemans MSc 

Gezondheidsonderzoeker Team Onderzoek, GGD West-Brabant 

Drs. Suzan van Liempd 

Beleidsadviseur De Riethorst Stromenland 

Drs. Ellen van Lieshout 

Klinisch psycholoog GGzE 

Drs. Suzanne Lokman 

Onderzoeker ASVZ 

Jolande van Loon MSc 

Docent Bachelor verpleegkunde Fontys Hogeschool mens en gezondheid 

Karin Lorenz-Artz MSc 

Wetenschappelijk medewerker GGzE, Onderzoeksgroep EBMI 

 

Beleidsmedewerker GGzE, Beleidsstaf 

Prof. dr. Katrien Luijkx 

Lid van de raad van toezicht van Vitalis 

 

Referent voor diverse internationale journals op het terrein van ouder worden 

 

Lid Expertraad Programma Dementie CZ 

Dr. Els de Maeijer 

Docent Communicatie Fontys Hogeschool 

Dr. Jolanda Mathijssen 

Lid High Level Kennisgroep Forca (Forensisch Consortium Adolescenten) 

 

Reviewer diverse journals (European Journal of Public Health, Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, BMC Medical Research Methodology, Drug and Alcohol Dependence, European Child and Adolescent Psychiatry) 

 

Referent ZonMw 

 

Lid vereniging voor epidemiologie 

 

Voorzitter Ethic Review Board Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (tot 1 april) 

 

Lid Maastricht University Research Ethics committee 

 

Lid Certificeringscommissie NCJ/CGL (deelcommissie 2)  

Prof. dr. ir. Bert Meijboom 

Lid EurOMA, European Operations Management Association 

 

Research fellow CenTER 

 

Gastprofessor Department of Marketing, Innovation and Organization, Ghent University, Belgie 

Dr. Margot Metz 

Senior wetenschappelijk onderzoeker en verpleegkundige GGz Breburg, projectleider Samen Vernieuwen (Samen Beslissen, Samen Leren en kwaliteitsstandaarden), begeleider onderzoeken VIOS, GIOS, Masterstudenten 

 

Lid kwaliteitsraad AKWA (Alliantie Kwaliteit in ggz) en lid Winning Team Kwaliteit Nederlandse GGz. 

 

Projectleider SynQuest (samenwerkingsverband van 10 GGz organisaties op het gebied van ROM) en inhoudelijk trekker SynQuest initiatief ‘Samen Beslissen met ROM op maat en in de keten’ vanuit programma Transparantie over de Kwaliteit van Zorg Zorginstituut Nederland.  

Prof. dr. Dike van de Mheen 

Lid Beoordelingscommissie NWA-Wetenschapscommunicatie  

 

Lid Vienna Network CAATOD (Critical Approaches to alcohol, tobacco and other drugs) 

 

Lid Kettil Bruun Society International society for social and epidemiological research on alcohol 

 

Lid adviescommissie NEMESIS-3. Cohortstudie naar het vóórkomen, beloop en de consequenties van psychische aandoeningen onder de algemene Nederlandse volwassen bevolking 

 

Lid Jury Nederlandse Public Health Prijs 

 

Lid Commissie van Aanbeveling International Nurses Society on Addictions (IntNSA) Europe 

 

Lid Wetenschappelijke Raad Nationale Drugs Monitor 

 

Lid ZonMw programmacommissie Kindermishandeling 

 

Lid ZonMw Programmacommissie Gezonde Wijk 

 

Lid Wetenschappelijke Adviescommissie Expertise Centrum Alcohol Trimbosinstituut 

 

Voorzitter Wetenschappelijke Programma Raad Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) 

 

Member Editorial Board Journal Drugs: education, prevention and policy 

 

Lid Adviesraad Kansspel Autoriteit 

 

Lid Netwerkberaad Verslavingskunde Nederland 

 

Voorzitter Werkgroep Meten in de Zorg Verslavingskunde Nederland / GGZ NL 

 

Lid Raad van Toezicht NSDSK (Nederlandse Stichting Dove en Slechthorende Kinderen) 

 

Lid begeleidingscommissie evaluatieonderzoek Experiment gesloten cannabisketen 

 

Lid Kerngroep Programmalijn Onderzoek & Onderwijs Verslavingskunde Nederland 

 

Programma adviseur opleiding Master Public Health, Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) 

 

Voorzitter begeleidingscommissie Landelijke Monitor Studentenwelzijn 

 

Lid Expertteam Gedrag en Welbevinden Corona gedragsunit RIVM 

 

Lid Begeleidingscommissie onderzoek illegaal gokken in Nederland 

Prof. dr. Ruud Muffels 

Wetenschappelijke Adviesraad Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie 

 

Member Editorial Advisory Board Work, Employment and Society Journal 

 

Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg 

 

Consultant European Commission 

 

Horizon 2020 Techniquality werkgroep 

 

Reviewer 17 International Journals 

 

Fellow IZA Institute in Bonn, Fellow DIW in Berlin, Fellow Netspar Tilburg 

 

Reviewer for national science foundations in various countries; Reviewer International Publishers like MIT, Edward Elgar etc. 

 

Teacher various courses on Labour Law & Pension Law, Labour Market Institutions & Employment Dynamics; Master Thesis Sociology, Master Thesis HR Studies 

 

Visiting professor at Leuven University, Department of Law 

 

Master in European Social Security “Course on Social Security Economics” 

Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen 

Lid NWO Programmacommissie Maatschappelijke (re)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose 

 

Lid NWO programmacommissie Kwaliteit van Leven en Gezondheid 

 

President EFCAP  (European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology & other involved Professions) 

 

Lid wetenschappelijk comité Forensisch Kenniscentrum (KeFor/Vlaanderen) 

 

Member Editorial Board Tijdschrift voor Seksuologie 

 

Jurylid Koos Slob-prijs (Tijdschrift voor Seksuologie) 

 

Voorzitter toetsingscommissie landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen (LIJ) 

 

Lid visitatiecommissie TOPGGz 

 

Visiting professor, University College Ghent, Faculty of Education, Health & Social Work 

 

Peerreviewer voor verschillende (inter)nationale tijdschriften 

 

Onderzoeksprogrammaleider GGzE Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg  

 

Behandelaar/psychotherapeut De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie & orthopsychiatrie (Agressiebehandeling, verslavingsproblematiek, algemene consultatie) 

 

Lid Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren 

 

Lid NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) 

 

Lid International Society for Quality-of-Life Studies 

 

Lid Genootschap ter bevordering van de Natuur-, Genees- en Heelkunde, sectie III 

 

Lid ZonMw programmacommissie Onderzoeksprogramma GGz  

 

Lid Wetenschappelijke Adviesraad van de Raad voor de Kinderbescherming 

 

Manager GGzE Eenheid Kind en Jeugd 

Thomas Noordink MSc 

Coördinator & Hoofddocent HAN Bachelor Social Work 

Carla Nouwen MSc 

Jeugdwerker & Promovenda, Sterker Sociaal Werk 

Drs. Käthe Noz 

Dermatoloog adrz / Erasmus MC 

Wilma Numans MSc 

Staffunctionaris Innovatie & Beleid, ContourdeTwern 

Prof. dr. ing. Hans van Oers 

Voorzitter NWA-commissie Gezondheidsverschillen 

 

Lid begeleidingscommissie Geestkracht, FondsNutsOhra 

 

Lid beoordelingscommissie Onderzoek Tabaksontmoedigingsbeleid SGF 

 

Lid Werkveldcommissie Vakgroep ISW, Universiteit Utrecht 

 

Lid adviescommissie evaluatie Alles is Gezondheid 

 

Voorzitter CBS Expertgroep Gezondheid en Zorg 

Dr. Wietske van Oorsouw 

Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen 

 

Opleidingsdirecteur Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid (departement MKP, TSB, Tilburg University) 

 

Reviewer diverse internationale journals 

Drs. Cathelijn Oudshoorn 

Orthopedagoog & GZ-psycholoog ASZV 

 

Docent module Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, RINO Zuid 

Marianne Palmen MSc 

Manager Transvorm 

Dr. Sebastiaan Peek 

Reviewer van diverse wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van eHealth, Medische Informatica en Gerontologie 

 

Team Lead User Experience Research & Design, Mediahuis 

Drs. Wieneke Penninga 

Gedragskundige Amerpoort 

Prof. dr. Johan Polder 

Lid ZonMw Commissie HTA Doelmatigheid 

 

Voorzitter Adviesraad Monitor Langdurige zorg 

 

Voorzitter Adviesraad Nivel Zorgregistraties 

 

Gezondheidseconoom bij het RIVM 

David Proost MSc 

Onderzoeker Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) 

Melissa Remeeus MSc 

Junior onderzoeker binnen de onderzoekslijn Mentalization Based Treatment (MBT) bij de Viersprong 

Madeleine Rijckmans 

Senior wetenschappelijk onderzoeker GGz Breburg 

 

GZ-psycholoog Fivoor 

Dr. Diana Roeg 

Lid werkgroep onderzoek voor Valente, brancheorganisatie BW/MO 

 

Hoofdredacteur Tijdschrift voor Participatie en Herstel 

 

Voorzitter werkgroep Landelijke Kwaliteitsstandaard Zorgmijding in de eerste lijn V&VN & Trimbos-instituut 

 

Voorzitter Jaarcongres Participatie en herstel: Ingrediënten voor een inclusieve GGZ: nieuwe spelers en routes. SWP, PIP, Participatie en herstel & Sozio. 9 december 2021, Amsterdam 

 

Lid commissie Landelijke onderzoeksagenda branchevereniging beschermd en begeleid wonen, en de opvang: Valente 

 

Lid klankbordgroep basisset gegevensverzameling branchevereniging beschermd en begeleid wonen, en de opvang: Valente 

 

Lid kerngroep Onderzoeksnetwerk herstelgerichte zorg en ondersteuning. Phrenos, Trimbos instituut, Kwintes 

 

Boegbeeld Themanetwerk Methoden van persoonlijk en maatschappelijk herstel voor landelijk platform Herstel voor Iedereen 

 

Mede oprichter en voorzitter Supported housing accomodations and residents (SHARE), internationaal onderzoeksnetwerk voor beschermd en begeleid wonen 

 

Lid kernteam Radicale vernieuwing in de langdurige ggz: een netwerk van 11 ggz en ribw organisaties, VWS, NZa en IGJ onder coördinatie van LOC 

 

Member review committee evaluating PhD thesis by Linda Nesse, Norwegian University of Life Sciences 

 

Referent journals: Health and Social Care in the Community, BMJ Open, Drugs: Education Prevention and Policy, Journal of mental health, BMC health services research 

 

Programmaleider Onderzoek Kwintes, Beschermd, Begeleid Wonen en Opvang (BW/MO) 

 

Lid stakeholdersoverleg Landelijke kennisagenda Sociaal Werk, vanuit Valente 

 

Senior wetenschappelijk medewerker GGzE 

Dr. Tineke Roelofs 

Lid feedbackgroep ontwikkeling Sensoa Vlaggensysteem voor Volwassenen, Sensoa 

 

GZ-psycholoog stichting Schakeling 

 

Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen 

Drs. Beatriz Roman 

Docent HRM bij Fontys Hogeschool HRM en Toegepaste psychologie 

Linda Rothman MEd 

Bestuurslid EUSARF Academy 

 

Coördinator & docent HAN Master Pedagogiek 

 

Coursedirector IUC Dubrovnik 

Dr. Carin Rots 

Wetenschappelijk beleidsadviseur GGD West Brabant 

 

Science practitioner GGD West Brabant 

Dr. Andrea Rozema  

Member Editorial Board Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 

 

Lid Programmacommissie congres Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) 

 

Lid Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) 

 

Lid Faculteitsraad Tilburg School of Social and Behavioral Sciences  

 

Lid stuurgroep Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol 

 

Lid Landelijke Werkgroep Tweedelijn vanuit het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol 

Drs. Alexa Rutten 

Kinder- en jeugdpsychiater GGzE 

 

Opleider kinder- en jeugdpsychiatrie GGzE 

 

Ingeschreven in Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen 

 

Lid EFCAP NL, European Association for forensic child and adolescent psychiatry, psychology and other involved professions 

 

Lid NvvP, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, sectie kinder- en jeugdpsychiatrie 

 

Lid Aacap, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

 

Lid werkgroep visie op forensische jeugdpsychiatrische behandeling in justitële jeugdinrichtingen van Forca (Forensisch Consortium Adolescenten 

 

Reviewer ‘Autism and developmental disorders’ 

 

Reviewer ‘Autism’ 

Prof. dr. René Schalk  

Assistant Editor South African Journal of Human Resource Management 

 

Member Editorial Board Group and Organization Management 

 

Member Editorial Board Human Resource Management Review 

 

Member Editorial Advisory Board boekserie “Research in Human Resource Management 

 

Lid Raad van Toezicht Oktober 

 

Lid Raad van Toezicht Instituut voor Maatschappelijk Werk 

 

Buitengewoon hoogleraar North West University, Zuid Afrika 

 

Referent voor de European Commission 

 

Referent voor NWO (Nederland) 

Prof. dr. Ron Scholte 

Commissielid Nederlands Jeugd Instituut Erkenningscommissie Jeugdinterventies 

 

Bestuurslid Stichting Social Work 

 

Lid Raad van Advies, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Sociale Studies 

 

Lid Raad van Advies, Expertisecentrum Caring Societies, Avans Hogeschool 

 

Responsible professor for research programme (De Viersprong) 

 

Director (Praktikon B.V.) 

 

Professor Radboud Universiteit 

Latifa Si Amer MSc 

Psycholoog en Onderzoeker bij het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) 

Aletta Simons MSc 

Docent-onderzoeker Christelijke Hogeschool Ede (CHE) aan de masteropleidingen Speltherapie (MSP) en Contextuele Benadering (MCB)  

Ruben Smeets MSc 

Senior onderzoeker PON/Telos 

Susanne Smits MSc 

Docent bij de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen met Ervaringsdeskundigheid (Maatschappelijke Zorg), Summa College, school voor Maatschappij en Gezondheid. 

Dr. ing. Liselore Snaphaan 

Supervisor Tranzo master track; Health, wellbeing and society  

 

Mede oprichter Dementia Network Tilburg University 

 

Gastdocent Tilburg Universiteit, medische psychologie 

 

Lid Top Centrum Cognitieve stoornissen (TCC) Jeroen Bosch Ziekenhuis 

 

Senior wetenschappelijk medewerker, GGzE 

 

Onderzoekscoordinator, Brabantse Proeftuin Dementie, Tilburg 

 

Supervisor Wetenschappelijk onderzoek, KP/KNP-opleiding RINOgroep  

 

Lid European Network of Living Labs 

Jolanda Sonneveld MSc 

Senior Researcher University of Applied Sciences Amsterdam 

Dr. Hilde Spitters 

Referent ZonMw, lid comissiepoule COVID-19 

 

Gastdocent Technische Universiteit Eindhoven. Onderdeel van de Leerstoel: Smart Architectural Technologies & Urbanism and Urban Architecture. 

Dr. Annerieke Stoop 

Penningmeester NVG-KNOWS 

 

Lid Commissie Wetenschap en Onderzoek, Mijzo 

 

Reviewer diverse internationale journals 

Marloes Thalen MSc 

Onderzoeker Philadelphia 

Liesbeth Theuns-Boumans MSc 

Docent HBO-Verpleegkunde Avans Hogeschool, Academie voor Gezondheidszorg 

Dr. Tess Tournier 

Onderzoeker ASVZ 

Prof. dr. Tine Van Regenmortel 

Voorzitter van de Verkenningscommissie Hogere Sociale Studies 

 

Wetenschappelijke adviesraad van de BPSW (Beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk) 

 

Lid Erkenningscommissie Effectieve Sociale Interventies, deelcommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid 

 

Adviesraad HAN Sociaal, Nijmegen 

 

Stakeholdersgroep Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein 

 

Dagelijks bestuur Promotor van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG). 

 

Kernteam Bind-Kracht (Onderzoek en Vorming rond Armoede en Hulpverlening) 

 

Adviesraad ArmenTeKort (ATK) 

 

Hoofd van de Onderzoeksgroep ‘Sociaal en Economisch Beleid & Maatschappelijke Integratie’ van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) KU Leuven 

 

Directielid van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) KU Leuven 

 

Hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen KU Leuven (Master Sociaal Werk en Sociaal Beleid) 

 

POC Sociologie en sociaal werk Faculteit Sociale Wetenschappen KU Leuven 

 

Adviesraad project ‘Sociaal werk op alle niveaus’ (SWAN), HAN 

 

Adviesraad project 'Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede', HAN 

Dr. Marjolein Verbiest 

Reviewer Ethical Review Board TSB 

 

Lid Wetenschapscommissie Thebe 

 

Reviewer voor diverse peer-revewed journals op het gebied van verslaving en ouderenzorg 

Prof. dr. Robert Verheij 

Lid gebruikersraad CBS microdataservices 

 

Lid data expert community VWS/RIVM. Daarbinnen: voorzitter werkgroep eenduidige cijfers 

 

Lid stuurgroep Register zorg en ondersteuning Dementie 

 

Lid Landelijk Overleg Huisartsenregistraties (LOHR) 

 

Lid stuurgroep leren van data verpleeghuizen 

 

Voorzitter ZonMw beoordelingscommissie Goed Geneesmiddelengebruik subcommissie registers 

 

Lid adviescommissie infrastructuren BELSPO (de Belgische NWO

 

Lid EuroOOHnet. European Research Network for Out of Hours Primary Care 

 

Lid Learning health systems international steering groep 

 

Lid redactie Learning health systems journal (Wiley) 

 

Lid expertraad 113 zelfmoordpreventie 

 

Lid privacycommissie Nivel Zorgregistraties eerste lijn 

 

Co-ordinerend adviseur bij Zorginstituur Nederland 

 

Programmaleider "Zorgdata en het lerend zorgsysteem" bij het Nivel 

 

Lid Interfacultair overleg huisartsgteneeskunde - netwerken (IOH-N) 

Dr. Arjan Videler 

Expert psychotherapie ouderen voor multidisciplinaire richtlijn depressie 

 

Lid visitatiecommissie TOPGGz 

 

Voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek GGz Breburg 

 

Bestuurslid Breburg Academie 

 

Psychotherapeut, manager behandelzaken PersonaCura, Topklinisch Centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en/of autisme bij senioren GGz Breburg 

 

Referent voor diverse internationale en nationale tijdschriften 

 

Manager behandelzaken Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid, GGz Breburg 

 

Docent behandeling persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, Centrale Rino Groep 

 

Docent Landelijk Onderwijs Klinische geriatrie 

 

Docent landelijk onderwijs verpleegkundig specialisten 

 

Hoofddocent Behandeling bij ouderen, KP-opleiding RINO Zuid 

 

Supervisor Wetenschappelijk onderzoek, KP-opleiding RINO Zuid 

 

Bestuur Sectie Persoonlijkheidsstoornissen VGCt 

 

Supervisor VGCt 

 

Werkbegeleider KP-opleiding GGz Breburg 

 

Werkbegeleider Psychotherapie-opleiding GGz Breburg 

 

Werkbegeleider GZ-opleiding GGz Breburg 

 

Docent Landelijk onderwijs specialisten ouderengeneeskunde Utrecht 

 

Docent in derde bachelor- en master-jaar opleiding Psychologie Tilburg University 

 

Lid Expertpanel Persoonlijkheidsstoornissen bij Ouderen 

 

Expert Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie 

 

Raad van Toezicht Nederlands Kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen 

 

Lid Wetenschapsraad Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie 

 

Adviseur Curriculum Ouderen en de Psyche Lemion 

 

Lid klankbordgroep VERS Trimbos Instituut 

Brenda de Visser MSc 

Psycholoog & Onderzoeker GGZ Westelijk Noord-Brabant 

Drs. Frans Vlek 

Senior Trainer & Coach NSPOH: Capability Approach, Motiverende Gespreksvoering, Provocatieve Coaching 

Drs. Moniek Voermans 

Orthopedagoog Generalist Amarant 

Drs. Willeke Vos 

Zelfstandig werkend organisatieprofessional en implementatiespecialist, handelend onder de naam Zozorg 

Dr. Yolande Voskes 

Universitair docent afdeling Ethiek, Recht en Humaniora, Amsterdam UMC 

 

Senior onderzoekers GGz Breburg  

 

Secretaris Stichting HIC  

 

Voorzitter ethische commissie forensische psychiatrie  

 

Bestuurslid CCAF  

 

Lid Commissie Wetenschappelijk Onderzoek GGz Breburg  

 

Lid programmacommissie Conference on crisis coercion and intensive treatment in psychiatry 

Drs. Moniek Vossenaar 

Directeur Ascender BV en directeur BirdView BV 

Eline de Vries MSc 

Gastdocent Integrale Bekostiging geboortezorg, 3e jaars studenten AVAG 

 

Thesisbegeleiding student research master Health Economics Erasmus Universiteit Rotterdam 

Prof. dr. Esther de Vries 

Lid Klinische Adviesraad Lareb 

 

Lid platform Kwaliteitsverbetering Eerstelijnszorg zeldzame aandoeningen, vereniging samenwerkende ouder- en patiëntenorganisaties betrokken bij erfelijkheidsvraagstukken VSOP 

 

Lid Raad van Toezicht Cosis, profiel Zorg, Kwaliteit & Veiligheid 

 

Lid Raad van Toezicht Het Laar, profiel Kwaliteit van zorg 

 

Lid Beleidsadviescommissie Wetenschap STZ 

 

Lid Vereniging voor Vrouwen met een Hogere Opleiding VVAO 

 

Lid Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren 

 

Coördinator Data Science Jeroen Bosch Ziekenhuis ‘s-Hertogenbosch 

 

Coördinator Speerpunt Immunologie Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg 

 

Lid panel ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek 

 

Lid sectie Pediatrische infectie- & immuunziekten NVK 

 

Lid European Society for Pediatric Infectious Diseases 

 

Lid European Society for Immunodeficiencies 

 

Researcher in Immunology - Immunodeficiency Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg 

 

Lid Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 

Dr. Lars de Vroege 

GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (Klinisch psycholoog), GGz Breburg 

 

Docent RINO Zuid 

 

Lid editorial board Frontiers in Neuroscience, Frontiers in Psychiatry 

 

Lid editorial board the American Journal of Psychiatry and Neuroscience 

 

Lid editorial board the Journal of Psychological Research 

 

Voorzitter werkgroep Hoogspecialistische GGZ Psyche en soma (somatisch-symptoomstoornis) A59 samenwerkingsverband 

 

Lid Advanced Neuropsychological Diangostics Infrastructure Consortium 

 

Lid Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN) 

 

Lid werkgroep Niet-aangeboren hersenletsel A59 samenwerkingsverband 

Karien Waterschoot MSc 

Lid feedbackgroep ontwikkeling Sensoa Vlaggensysteem voor Volwassenen, Sensoa 

Anouk Wauthle MSc 

Managing partner My HBM Assessment 

 

Managing partner & psychotherapeut BIG bij My HBM Health & Talent 

Prof. dr. Jaap van Weeghel 

Vice-voorzitter ZonMw Programmacommissie  Suïcidepreventie 

 

Member Advisory Board International Learning Collaborative IPS (Individual Placement and Support) 

 

Voorzitter begeleidingscommissie Landelijke Monitor Ambulantisering 

 

Voorzitter programmacommissie landelijk panel Psychisch Gezien 

 

Lid comité van aanbeveling van de Psyche Media Prijs 

 

Lid Stuurgroep van het project Participatie van mensen met psychische problemen (Ministerie van SoZaWe) 

 

Lid stuurgroep landelijke convenant GGz Nederland en UWV inzake arbeid en GGz. 

 

Directeur wetenschap van Kenniscentrum Phrenos 

 

Referent Tijdschrift voor Psychiatrie, Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde, Psychiatric Services, Psychiatric Rehabilitation Journal, Psychological Medicine, PLOS One, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 

 

Lid van de sectie Stigma van de World Psychiatric Association 

 

Voorzitter programmacommissie Tweejaarlijks Nederlands congres Psychiatrische Rehabilitatie 

 

Voorzitter programmacommissie jaarlijks Phrenos Psychosecongres 

 

Lid klankbordgroep Onderzoek van NIOD naar psychiatrische instellingen in WOII 

 

Lid Editorial Board tijdschrift Stigma and Health 

Charlotte van Weerelt MSc 

Specialist ouderengeneeskunde bij Thebe 

Dr. Marieke Westerman-den Boer 

Promotieonderzoek LUMC 

Lydia Willemse MSc 

Docent & Onderzoeker Fontys Hogeschool 

Drs. Wouter de Wit 

Psycholoog NIP  

 

Consulent seksuele gezondheid Zuidwester 

 

Coördinator wetenschappelijk onderzoek Zuidwester 

Stijn Wopereis Msc 

Health Care Psychologist, Productspecialist Acquired Brain Damage (Siza) 

Prof. dr. Eveline Wouters 

Lid raad van toezicht Sevagram 

 

Lid redactieraad ICT & Health 

 

Lid Raad van Toezicht Sevagram 

 

Vice-voorzitter Raad van Toezicht zorg in Oktober 

 

Lid programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie 

 

Lector Fontys Paramedische Hogeschool, lectoraat Health Innovations and Technology 

 

Reviewer voor diverse internationale en nationale tijdschriften (o.a. Gerontechnology, BMC, IJERPH, JMIR) 

 

Beoordelingscommissie ZonMw programma Citizen Science 

Mirjam Zijlmans MSc 

Orthopedagoog Amarant