Kennisuitwisselingsproducten 

Bogaert, P.M.E., (2021). D5.1 Health Information system Peer Assessment Evaluation Report. Sciensano, Brussel. Rapport. 

Bovens, R.H.L.M., Mathijssen, J.J.P., & Van de Mheen, D., (2021). Evaluatie van IkPas in 2021. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Factsheet. 

Bredenoort, M., & Roeg, D.P.K., (2021). Checklist forensische aanmeldingen BW/MO: Een handreiking aan professionals voor informatie-uitwisseling bij aanmelding van een forensische cliënt bij een BW/MO-organisatie.. KFZ, Utrecht. Eindproduct: Checklist. 

Bredenoort, M., & Roeg, D.P.K., (2021). Een handreiking aan professionals voor het intakegesprek met een (forensische) cliënt. KFZ, Utrecht. Eindproduct: Interviewprotocol. 

Bredenoort, M., & Roeg, D.P.K., (2021). De forensische cliënt op de juiste plek: Naar passende zorg door een goede informatie-uitwisseling tussen plaatser en woonvoorziening. KFZ, Utrecht. Eindrapport. 

Cloïn, J.C.M. & Jeeninga, W., (2021). Nu niet zwanger in Midden-Brabant: Bereik en ervaringen van hulpverleners en cliënten. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Factsheet. 

Cloïn, J.C.M. & Jeeninga, W., (2021). Nu niet zwanger in Midden-Brabant: Bereik en ervaringen van hulpverleners en cliënten. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Onderzoeksrapport. 

De Blaeij, M., Dankers, M.H.E.T., Van Erven, C.A.M., De Jong, E.C., Roelofs, Verspeek, L.A.M, T.S.M., Waterschoot, K. & Luijkx, K. G., (2021). Spel Inteam. Studio MX, Amsterdam. Digitaal spel. 

De Groot, V., Patel, S., Gielissen, M., Boon, B., & van der Poel, A., (2021). Spanning reguleren met technologie door mensen met een verstandelijke beperking. Innovatie-impuls: Overzicht van literatuur.. Vilans, Academy Het Dorp, Utrecht/Arnhem. 

De Groot, V., Patel, S., Gielissen, M., van der Poel, A., & Boon, B., (2021). Mensen met licht verstandelijke beperking en de toepassing van apps. Innovatieimpuls: Overzicht van literatuur.. Vilans, Academy Het Dorp, Utrecht/Arnhem. 

Embregts, P.J.C.M., Frielink, N., Heerkens, L., Nulkes, S., (2021). Lesmodule 'Verslaving'. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Lesmodule. 

Embregts, P.J.C.M., Frielink, N., Heerkens, L., Nulkes, S., Van der Putten, M., (2021). Lesmodule 'Zelfbepaling'. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Lesmodule. 

Embregts, P.J.C.M., Sanne Giesbers, Heerkens, L., Nulkes, S., Van Gorkom, G., (2021). Lesmodule 'Familienetwerken'. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Lesmodule. 

Embregts, P.J.C.M., Van den Bogaard, K., Heerkens, L., Nulkes, S., (2021). Lesmodule 'Zelfbeschadigend gedrag'. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Lesmodule. 

Embregts, P. J. C. M., Schuengel, C., & Leusink, G., (2021).  De doelgroep EVB+. VGN, Utrecht. 

Friele, R.D., Knap, L.J., (2021). Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. ZonMw, Den Haag. Rapport. 

Frielink, N., Van Oorsouw, W., Vos, M., Looijschelder, M., Cuppen, G., Embregts, P.J.C.M., (2021). Regie van mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en psychiatrische problemen op de eigen ambulante behandeling. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Factsheet. 

Frielink, N., Schuengel, C., Embregts, P.J.C.M., (2021). Motivatievragenlijst voor ondersteuning. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Vragenlijst. 

Hoedjes, E., Van Loon, I., De Jong, E.C., (2021). Docentenhandleiding Intimiteit en seksualiteit bij zorgvragers met dementie in het verpleeghuis. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Handleiding. 

Janssen, M.M., (2021). Eigen regie voor mensen met somatische aandoeningen in het verpleeghuis. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Blog. 

Janssen, M.M., (2021). Mensgerichte zorg & corona. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Blog. 

Janssen, M.M., Scheffelaar, A., Stoop, H.J., De Jong, L., Verbiest, M.E.A., Verspeek, L., Van Erven, C. & Luijkx, K.G., (2021). Wetenschap in de praktijk voor mensgerichte ouderenzorg. Rapport zelfevaluatie Academische Werkplaats Ouderen – Tranzo – Tilburg University. Tilburg University. Tilburg. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Nationaal rapport. 

Kools, J.F.R.M., Van den Bulck, F.A.E., Ali Ammar, W., Vromans, L., Bovens, R.H.L.M., Kasander, R., & Rozema, A.D., (2021). Achtergronddocument: Risico’s van alcoholgebruik en samenhang van problematiek met alcoholgebruik. Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek, Verslavingskunde Nederland & Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Achtergronddocument. 

Köttl, H., & Mannheim, I., (2021). Ageism & digital technology: Policy measures to address ageism as a barrier to adoption and use of digital technology. EuroAgeism, Brussel. Policy Brief. 

Kuiper, S., Endedijk, G., (2021). Tijd van je leven: Zo bestrijd je eenzaamheid onder ouderen met succes. LKCA, Utrecht. Interview voor nieuwsbrief BeterOud. 

Kuunders, T.J.M., Cloïn, J.C.M., Van Mook, K., & Van Nierop, P., (2021). Praktische- en psychosociale zorgbehoefte na corona. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Factsheet. 

Lorenz-Artz, C.A.G., (2021). Terugkoppeling van onze eerste indrukken: POD in Nederland. GGzE, Eindhoven & Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Factsheet. 

Noten, S., (2021). Gevolgen van restrictieve maatregelen door COVID-19 uitbraak op eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers in verpleeghuizen. ZonMw, Den Haag. Blog. 

Nouwen, C., Havens, L., van Reenen, K., Driesen, I., Verharen, L., Van Regenmortel, M.R.F., (2021). Publieksrapport Integrale werkwijze 2021. Niet over, maar met. De positieve impact van een integrale werkwijze bij de aanpak van (arbeids)participatie- en armoedeproblematiek in samenhang met problemen op andere levensgebieden.. ZonMw, Den Haag, & Sterker sociaal werk, Nijmegen. Rapport. 

Roeg, D.P.K., (2021). Richtlijn. Signaleren en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn. V&VN, Trimbos-instituut, & ZonMw, Den Haag. Richtlijn. 

Roest, M.J., (2021). De innovatie-paradox in de zorg. ICT&Health, Ewijk. Blog. 

Sagel, R., Roeg, D.P.K., & Van Nieuwenhuizen, C., (2021). Niets zal werken, totdat jij dat doet! Ervaringen van veelplegers binnen eigentijdse werk-leerprojecten: Bevindingen onderzoeksproject Be a barista. ZonMw, Den Haag, GGzE, Eindhoven & Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Factsheet. 

Siebelink, N., Van Dam, K., Gaasterland, A., Buimer, H., Gielissen, M., & Boon, B., (2021). Monitoring van slaap met technologie in de gehandicaptenzorg. Innovatie-impuls: Overzicht van literatuur. Vilans, Academy Het Dorp, Utrecht/Arnhem. 

Ter Stal, M., Patel, S., de Groot, V., Gielissen, M., van der Poel A., & Boon, B., (2021).  Verbeteren van dagstructuur bij mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) door inzet van technologie. Innovatie-impuls: Overzicht van literatuur.. Vilans, Academy Het Dorp, Utrecht/Arnhem. 

Tournier, T. & Embregts, P.J.C.M., (2021). Het gebruik van Triple-C: een model om mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag te begeleiden en behandelen. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Infographic. 

Tournier, T., Van Wouwe, H., Van de Weerd, D., Embregts, P.J.C.M., (2021). Screeningslijst Triple-C. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Screeningslijst . 

Van Cooten, V.J.C., (2021). De technische test van slim continentiemateriaal. Academy Het Dorp, Arnhem. Blog. 

Van Dam, A., (2021). De man als medestander bij het stoppen van geweld tegen vrouwen. VVAO, Breda. Blog. 

Van Dam, K., Gaasterland, A., van der Poel, A., Siebelink, N., Boon, B., & Buimer, H., (2021). Bevorderen van zelfredzaamheid en sociaal contact met technologie door mensen met een verstandelijke beperking. Innovatie-impuls: Overzicht van literatuur. Vilans, Academy Het Dorp, Utrecht/Arnhem. 

Van der Meulen, A.P.S. & Embregts, P.J.C.M., (2021). Wat zijn vormen van vrijheidsbeperkingen in de dagelijkse zorg voor mensen met een matig verstandelijke beperking?. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Infographic Poster. 

Van Wensveen, A., van de Kraats, H., van den Berg, V., Albers, W. M. M., & Roeg, D. P. K., (2021). Persoonlijk herstel na uitstroom. Kwintes, Zeist. Infographic Poster. 

Verhoeven, E., Kroneman, M., Wilson, P., Kirwan, M., Verheij, R., van Veen, E. B., et al., (2021). Country fiches for all EU MS Annex to the study ‘Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of GDPR’ Specific Contract No SC 2019 70 02 in the context of the Single Framework Contract Chafea/2018/Health/03. European Commission, Brussel. Rapport. 

Geuijen, P.M., Westerman-den Boer, M.C., Frielink, N., Ten Brug, A., Piekema, L., Poppes, P., Van der Putten, A., & Embregts, P.J.C.M., (2021). Onderzoek naar de inzet van een Bondgenoot van naasten. Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Onderzoeksrapport.