Postacademische leergangen

We vinden het belangrijk om een sterke connectie te hebben en te behouden tussen de gezondheidssector en het onderwijs. Met wederom als basis de interactie tussen theorie (wetenschap), praktijk en de zorgvraag. Daarom bieden we, speciaal voor bestuurders, directeuren en medisch specialisten met leidinggevende taken, twee leergangen aan. In deze leergangen sluiten we inhoudelijk aan op belangrijke ontwikkelingen in de zorg en laten we ons voeden door het onderzoek binnen Tranzo.

Stolte Advanced Programme

In 2021 werd de leergang voor de 26e keer georganiseerd. Tijdens zeven bijeenkomsten van vijf dagdelen, kunnen bestuurders met elkaar reflecteren op ontwikkelingen en uitdagingen in de zorgsector, waarbij de leergang zich richt op de persoonsgebonden kwaliteiten van deze bestuurders. Ieder jaar werken we aan de hand van een jaarthema dat, tijdens een korte binnenlandse studiereis nog verder wordt uitgediept. Het afgelopen jaar heeft wederom een jaargroep van twaalf deelnemers deelgenomen onder leiding van Piet-Hein Buiting MA, MD, MHA, voorzitter Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en leider van het programma.

Masterclass Eerstelijns Bestuurders

Jaarlijks wordt er een groep van 25 deelnemers samengesteld door Leo Kliphuis – ervaren beleidsmaker, bestuurder, toezichthouder, adviseur en trainer in de gezondheidszorg – en Caroline Baan – bijzonder hoogleraar ‘Integrale gezondheidszorg’ bij Tranzo. Deze multidisciplinaire leergang richt zich op bestuurders en andere leidinggevenden met strategische verantwoordelijkheid in de eerste lijn. Jaarlijks wordt er een groep van vijfentwintig deelnemers samengesteld, die gezamenlijk in een programma van veertig dagdelen de masterclass doorlopen. De masterclass wordt afgesloten met een vierdaagse studiereis.

“De brede strategische scoop op de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg, stelt in staat om zelf strategische keuzes te maken.”