Externe promotieonderzoeken 

Academische Werkplaats Geestelijke Gezondheidszorg - Geestdrift

1.

Verbeteren van kwaliteit van zorg bij ernstige psychische aandoeningen - Drs. D. van Duin

2.

Resourcegroepen: (kosten)effectiviteit en betekenis. Een multi-site RCT. – Dr. C.D. Tjaden

3.

Youth F-ACT: Evaluating psychosocial functioning of adolescents in treatment and associations between model fidelity and treatment outcome. - M. Broersen MSc

4.

Modelgetrouwheid en effectiviteit van IHT (Intensive Home Treatment). - Drs. E.J.D. Prinsen

5.

Emotion dysregulation in older adults with personality disorders - Drs. E. Ekiz

6.

Children or parents with mental health in adulthood and somatic symptom disorders - I. Brummelhuis

7.

Functional neurologic symptoms and emotions - T. van Dijl MSc

8.

Resourcegroepen bij ASPS - M.J.W. Hamakers MSc

9.

Assessment and use of Routine Outcome Monitoring to improve mental health care practice for patients with SMI – Dr. S. Kwakernaak (afgerond)

  

Academische Werkplaats Verslaving 

10.

The complexity of financial problems among probation clients - G. van Beek MA

11.

Mensen met een licht verstandelijke beperking en schuldenproblematiek - R. van Dam MSc

12.

De invloed van leefklimaat bij meisjes in de residentiële jeugdzorg - Drs. J. Sonderman

13.

Towards Intergenerational Programming: Adapting Evidence Based Programs to Involve the Family in Youth Focused Disease Prevention and Health Promotion Programs in Indigenous Communities - R.A.S. Chambers PhD (afgerond)

  

Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg 

14.

Methodiek en impact van wetsevaluaties in de gezondheidszorg - Mr. L.J. Knap

15.

Routine zorgdata voor passende zorg: substitutie van tweede- naar eerstelijnszorg - J.T. Dros MSc

16.

Implementatie en effecten van online inzage in het dossier van de huisarts - Drs. J.J. Keuper

17.

Predicting the risk for infectious adverse events of biological-induced secondary immunodeficiency in patients with immune mediated inflammatory diseases – Drs. B.J.M. Bergmans

18.

Siliconen borstimplantaten en gezondheidsklachten - Drs. A.S. Lieffering

19.

Hidradenitis suppurativa in Down Syndrome - Drs. K.C. Noz

20.

Beyond legislation: the effects of the age limit measure on commercial alcohol availability in the Netherlands – Dr. R.T.J. Roodbeen (afgerond)

  

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant 

21.

European Union Health Information System - P. Bogaert MSc

22.

Mensen langer en gelukkiger laten functioneren - C. Bos MSc

23.

Lerende Evaluatie Juiste Zorg Op de Juiste Plek - J. de Bruin MSc

24.

IDEE – Inwonerparticipatie in leefomgeving en gezondheid - W.A. Dijkstra MSc

25.

SUCCESS: StUdying Conditions, output and impact of Community Engagement Strategies in six Dutch regions - E.J. de Weger MSc

  

Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid 

26.

Waarom is de ene behandelaar effectiever dan de andere in de begeleiding van werknemers met psychische klachten? - S.J. van Thiel MSc

27.

Re-integratie Verslag-toetsing en re-integratiegedrag van werkgevers - Drs. H.A.M. Eekhoudt

28.

Coping strategieën bij dyslectische medewerkers - Drs. M. Rolak

29.

Het combineren van werk en privé voor tweeverdieners met zorgtaken/ mantelzorgers - Drs. J.S.M. den Brinker

30.

Arbeidsdeskundige risico inventarisatie (evidence based) na uitval door veelvoorkomende psychische klachten om te komen tot succesvolle re-integratie - L. in ’t Hout MSc

  

Academische Werkplaats Sociaal Werk 

31.

Herstelondersteuning door ervaringsdeskundigen en professionals voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in de wijk. - Drs. P.L.F. Sedney

  

Academische Werkplaats Ouderen 

32.

De invloed van sociale netwerken op het welzijn van thuiswonende ouderen - Drs. W.H. Vos-den Ouden

  

Academische Werkplaats Jeugd 

33.

Evaluatie van het Adolescentenstrafrecht - L.J.C. Prop MSc MA

34.

Assessment tool for measuring and evaluating the capacity and competency of children aged four to nine – Drs. E. Henderson-Dekort

35.

Is the quality of interactional patterns between juvenile delinquents and their professional caregivers indicative of successful treatment? - J.N. van de Pol MSc

  

Academische Werkplaats Technological and Social Innovation for Mental Health 

36.

Ageism in the Use and Design of Digital Technology? The Perception of Older Adults’ Future - I. Mannheim MA

  

Kennisnetwerk Gezondheidseconomie  

37.

Maatschappelijke determinanten van gezondheid, zorggebruik en zorgkosten – Drs. I. Meulman