Onderzoeksprojecten 

142

onderzoeksprojecten

verdeeld over de verschillende academische werkplaatsen

Academische Werkplaats Geestelijke Gezondheidszorg - Geestdrift

1.

Profielen van jeugdige delinquenten met een aan autisme verwante stoornis. - Drs. A.X. Rutten 

2.

Maatschappelijke participatie en het managen van risico’s op victimisatie bij mensen met ernstige psychische aandoeningen; fase 2 - W.M.M. Albers MSc 

3.

A client-centered blended e-health programme - Dr. I. Elfeddali 

4.

Development of the ZEEF-method for the assessment of executive functions in the context of work and education - J.R. Koene 

5.

Consultatiemodel voor SOLK - Drs. M.J. Hoek 

6.

Schaamte bij aanvang en gedurende Mentalisation based Treatment (MBT) bij patiënten met borderline persoonlijkheidspathologie - een naturalistische volgstudie - Dr. H. Andrea 

7.

Somatische symptoomstoornissen - Dr. E. de Heer 

8.

Focus op Locus - Drs. M. Bruggemann-Kluvers 

9.

Diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen - Dr. A.C. Videler, Dr. M.A. Ouwens 

10.

Evaluatie van effectiviteit van cognitieve revalidatie therapie op cognitieve klachten in patiënten met somatisch-symptoomstoornis - Dr. L. de Vroege 

11.

Pathways to antisocial behavior: the role of trauma and mentalizing in antisocial behavior - A.C. de Wit-de Visser MSc 

12.

Effecten van ervaringsdeskundigheid binnen de FGGZ, in het bijzonder bij cliënten met antisociaal gedrag - Drs. L.C. van der Kolk 

13.

Beschermd thuis - C.M.H. van Genk MSc 

14.

Antisociaal gedrag in de levensloop - M.H.L Arts MD, MSc 

15.

The development of evidence based deradicalisation interventions. Lessons from disengagement studies. - D. Proost MSc 

16.

Signalering en interveniëren bij radicalisering in de GGZ. - L. Si Amer MSc 

17.

Herstellen van én in de triade: Praktijkgericht onderzoek naar de samenwerking en het samen beslissen tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en professionals in de langdurige zorg en ondersteuning - B.N. van Woerden MSc 

18.

Aspects and processes in the therapeutic relationship with patients with an antisocial personality disorder - Drs. J.E.M. Aerts 

19.

Evaluatie van effectiviteit van cognitieve revalidatie therapie op cognitieve klachten in patiënten met somatisch-symptoomstoornis - A. M. Swinkels  

20.

Herstelproces na uitstroom uit beschermd wonen, opvang en ambulante begeleiding - W.M.M. Albers MSc 

21.

Effect van de training ‘Destigmatiserend handelen’ voor professionals in het beschermd, begeleid wonen en de opvang - W.M.M. Albers MSc, M. Bredenoort 

22.

The effectiveness of group schematherapy combined with individual sessions in older adults with cluster B and/or C personality disorders - Dr. A.C. Videler, Dr. M.A. Ouwens 

23.

Meerwaarde van resourcegroepen bij mannen met antisociaal gedrag - M.J.W. Hamakers MSc 

24.

Societal participation with Boston Psychiatric Rehabilitation for patients with severe mental illness: a cost effectiveness study - Dr. S.A. Sanches (afgerond) 

25.

Trajecten en profielen van jongeren voor, tijdens en na opname in een (forensische) jeugdpsychiatrische kliniek - Dr. E.A.W. Janssen-de Ruijter (afgerond) 

26.

Prevention of Suicide Mortality in Noord Brabant: The Effect of Implementation of a Regional Suicide Prevention system. A staggered implementation stepped wedge trial. - Dr. E. Hofstra, dr. M.J. Metz (afgerond) 

27.

De forensische cliënt op de juiste plek: Naar passende zorg door een goede informatie-uitwisseling tussen plaatser en woonvoorziening - M. Bredenoort (afgerond) 

  

Academische Werkplaats Verslaving 

28.

Evaluaties IkPas - Mr. dr. R.H.L.M. Bovens 

29.

Recovery Pathways from Addiction - Prof. dr. H. van de Mheen, T.F. Martinelli MA 

30.

Werkgroep Tweede lijn binnen Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol door Tranzo 2019 - 2022 - Mr. dr. R.H.L.M. Bovens, F.A.E. van den Bulck Msc 

31.

(Proces-)evaluatie en implementatie onderzoek Alcoholproject JBZ - J.M. Bisschop 

32.

Werkgroep Alcohol en ouderen, binnen Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol - Mr.dr. R.H.L.M. Bovens 

33.

Werkzame elementen van interventies ter vermindering van problematisch alcoholgebruik onder ouderen - F.A.E. van den Bulck Msc 

34.

Coup Cura; procesevaluatie van een artistieke interventie - L.E.M. Vromans 

35.

The role of experts by experience in research on alcohol and drugs - Prof. dr. H.F.L. Garretsen, dr. D.P.K. Roeg, Prof. dr. J. van Weeghel, prof. dr. H. van de Mheen (afgerond) 

36.

Onderzoekslijn preventieve interventies gericht op alcoholproblematiek patiënten binnen het JBZ. - J.F.R.M. Kools MSc (afgerond) 

37.

Beschermingsbewind bij lvb: van financiële veiligheid naar financiële zelfredzaamheid? - Dr. D.P.K. Roeg (afgerond)  

  

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking 

38.

Studies rond de kenniscirkel: Kennisdeling en kennistoepassing in gehandicaptenzorgorganisaties - Drs. M.C.O. Kersten 

39.

Belevingsgerichte zorg bij (oudere) mensen met een verstandelijke beperking - M. Thalen MSc 

40.

eHealth in de ondersteuning, behandeling en therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - Drs. C.E.M. Oudshoorn 

41.

Attitudes ten aanzien van seksualiteit en verstandelijke beperking; Een vergelijking van impliciete en expliciete attitudes bij mensen met een verstandelijke beperking, verwanten en hulpverleners - W. de Wit MSc 

42.

Zelfdeterminatie bij mensen met een verstandelijke beperking - Dr. N. Frielink 

43.

Pro: intensieve ondersteuning binnen een intensieve behandelcontext - Drs. S. Lokman 

44.

Gelijke kansen, reële mogelijkheden: Participatie van mensen met een verstandelijke beperking in beeld - M.A.C. Voermans MSc 

45.

Uit- en opschalen van methodieken gericht op afbouw van vrijheidsbeperking van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en matige of ernstige verstandelijke beperkingen. - Dr. N. Frielink, K. van Beurden MSc 

46.

Ondersteuning in familienetwerken van mensen met een verstandelijke beperking - Dr. S. Giesbers 

47.

Het expliciteren van de betekenisvolle relatie bij mensen met een ernstige meervoudige beperking - Drs. W. Penninga 

48.

Samen werken aan wat werkt: praktijk gebaseerde werkzaamheid van visies en methodieken in zorg en ondersteuning aan mensen met EMB gericht op zelfbepaling - P.B. Kúld 

49.

Ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking, naasten en professionals ten tijde van de COVID-19 pandemie - Dr. N. Frielink, L. Vromans, Dr. M.C. Westerman-den Boer 

50.

Zelfdeterminatie bij mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie - Drs. A. Haenen 

51.

Betere kwaliteit van leven en zorg voor naasten en mensen met een verstandelijke beperking: Benutting van ervaringskennis van naasten – Drs. F.R. Vereijken 

52.

Digitaal op bezoek bij mensen met beperkingen: Een multidisciplinair onderbouwde handreiking voor woonlocaties waar naasten fysiek niet mogen komen. - E. Adam MSc (afgerond) 

53.

Pilot 5: Bondgenoot van naasten - P.M. Geuijen MSc (afgerond) 

54.

De werkbare componenten van het orthopedagogisch behandelmodel Triple-C – Dr. T. Tournier (afgerond) 

  

Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg 

55.

InDicatorS: Met welke zorg krijgt iemand met downsyndroom (DS) de beste kans op een goede kwaliteit van leven en zinvolle participatie in de maatschappij? - Ir. F.A. van den Driessen Mareeuw 

56.

DigiDown, A nationwide Down syndrome patient registry - Drs. N. B. Eijsvoogel 

57.

ZORGPAD GESTOORDE AFWEER Langetermijn observationele studie bij patiënten met vermoeden van een afweerstoornis (el TIM studie) - Prof. dr. E. de Vries 

58.

Unclassified Antibody Deficiency in the European Society for Immunodeficiencies (ESID) Registry – the unPAD study - Drs. L.M.A. Janssen, MD 

59.

Het meten van gezondheidswelzijn; een nieuwe uitdaging - V.P. van Druten, MA 

60.

Onderzoek naar determinanten van succesvolle zorgnetwerken in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van innova-tie en zorgtransformatie vanuit het perspectief van de (top)klinische praktijk - Drs. M.J. Roest 

61.

Developing automated risk stratification for infectious complications in secondary immunodeficiency - B.Y. Gebeyehu  

62.

Ontwikkelen van geautomatiseerde identificatie van de kans op kwetsbaarheid bij oudere patiënten op basis van routine zorgdata in het elektronisch patiëntendossier. - D.H. van Dalen MSc 

  

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant 

63.

Valpreventie in de zorg geïmplementeerd - W. Meekes MSc 

64.

Closing the preventive care chain for overweight children: evaluation of the implementation of an integrated, locally aligned approach, enforcing primary care - Dr. S.A.A. de Laat  

65.

Integrated data infrastructure for research and evidence-based policies in local public health. - E.C.M. Berkers MSc 

66.

COPE Study - COVID-19 and Perinatal Experiences - Dr. J.C.M. Cloïn, Prof. dr. H.J.A. van Bakel 

67.

Behoeftepeiling psychosociale – en praktische hulp voor door Corona getroffen burgers, mantelzorgers en nabestaanden in Noord-Brabant - Dr. T. Kuunders (afgerond) 

68.

Evaluation of 'Pregnant not now!'; a personal approach to prevent pregnancy in vulnerable parents. - Drs. W. Jeeninga (afgerond)  

  

Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid 

69.

Duurzame inzetbaarheid in werk, in het bijzonder van hoogbegaafde werkenden-Promotieonderzoek - Drs. P.A.J. van Casteren 

70.

Arbeidsparticipatie van werknemers met dyslexie - Drs. J.P.M. de Beer 

71.

Op zoek naar werk: Wat werkt voor wie en waarom? - K.M.E. Janssens MSc 

72.

lnterventie ter bevordering van werkvermogen en re-integratie bij werknemers met Kanker, met een Health lmpact Bond als financieringsinstrument - C. Tiedtke, Dr. M.C.W. Joosen 

73.

Kennis, attitudes en gedrag ten aanzien van mensen met psychische problemen in de werkomgeving - Prof. dr. E.P.M. Brouwers, Dr. M.C.W. Joosen, K.M.E. Janssens MSc, Dr. M. Spronken, R. Bogaers MSc, Prof. dr. J. van Weeghel 

74.

Onderzoek naar organisatorische conversiefactoren ten behoeve van capabilities - Drs. M.J. Vossenaar 

75.

Improving healthy decision making in military personnel with mental health or substance abuse problems. A mixed-method study on social stigma as a barrier for health, wellbeing and sustainable employability. - R.I. Bogaers MSc 

76.

De mentaal gezonde zaak: arbeidsdeskundige handreiking voor werkgevers in de omgang met werkenden met veelvoorkomende psychische problemen. - G.M. van Hees MSc, Dr. B.E. Carlier 

77.

Onderzoek naar besluitvorming rond openheid over psychische problemen in de werkomgeving (‘disclosure processen’) - I.E. van Beukering, MSc, S.J.C. Smits MSc 

78.

Technequality project: WP4 - Reinventing the Welfare State - Prof. dr. R.J.A. Muffels 

79.

Surveyonderzoek medisch specialisten van de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC) - Dr. M. Lugtenberg 

80.

Arbeidsparticipatie van mensen met autisme - Prof. dr. J. van Weeghel, Dr. J. Dewinter 

81.

Meerwaarde van de Werk als Waarde gespreksmethodiek voor welzijn en duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers en de implementatie van het capability gedachtengoed in de praktijk - L.J. Palmen MSc 

82.

Cancer Survivors Back on Track; samen beslissen over passende begeleiding bij het weer oppakken van het leven na kanker. - D. van der Smissen MSc 

83.

The impact of the COVID-19 pandemic on health and wellbeing at work of healthcare professionals in a hospital setting - L. Horn 

84.

Duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals - A. Wauthle MSc 

85.

Capability and Hestia - Prof. dr. S. Gürbüz 

86.

The value of Recovery College: a cost-effectiveness and qualitative study - M.M.C. van Wezel 

87.

Towards an e-health solution for return to work after injury; a personalized approach - K.M.E. Janssens MSc 

88.

Trauma TopZorg - Impact van traumatisch letsel op herstel en werk - L. Horn, Dr. M. Lugtenberg, Dr. R.T.J. Roodbeen, Drs. H.U. Pöstges MSc, Dr. M.A.P. Vugts (afgerond)  

  

Academische Werkplaats Sociaal Werk 

89.

Hoe moet de sociaal werker van de toekomst eruit zien en welke effectieve interventies passen daarbij? - W. Numans MSc 

90.

Gegeven de omstandigheden. Passende(r) methodologie voor praktijkgericht onderzoek in het hbo naar sociaal werk - Drs. M.E. Ganzevles 

91.

Kracht van Jongeren(werk) - J.J.J. Sonneveld MSc 

92.

Een meervoudige casestudy naar de effecten van de integrale aanpak door sociale (wijk)teams, WerkBedrijf en gemeentelijke afdeling Inkomen in gemeente Nijmegen en regiogemeenten Beuningen en Druten. - C.R.W. Nouwen MSc 

93.

Motivationele aspecten van de zelfontwikkeling van de sociale professional - Drs. J.A.M. van Iersel 

94.

Effectiviteit van speltherapie als behandelinterventie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking - E. Bent-Lenselink MED 

95.

Het meten van empowerment in het sociaal werk - T. A. Noordink MSc 

96.

Gezinsgerichte behandeling na seksueel broer zus misbruik - A.P. Simons MSc 

97.

De ontwikkeling van een integrale benadering die aansluit bij mensen met dementie en hun naasten - Drs. J. Huizenga 

98.

Integrated social care for families with complex problems – MSW M. van Eck 

  

Academische Werkplaats Ouderen 

99.

Eigen regie van ouderen met een somatische aandoening in de langdurende intramurale zorg - J.M.C. van Loon MSc 

100.

Zorgconcepten voor mensen met dementie - J. Boumans LLM 

101.

Dementie verlicht?! De invloed van licht op de gezondheid van ouderen met dementie in een verpleeghuis - Drs. I. Goudriaan 

102.

Ontwikkeling van een leefwereldbenadering met betrekking tot de zorgrelatie tussen ouderen en wijkverpleegkundigen - Drs. A.W.M. Adolfs-Boonman 

103.

Praktijkvertaling Seksualiteit & Intimiteit in het verpleeghuis - K. Waterschoot MSc 

104.

Alcohol- en tabaksgebruik in de intramurale ouderenzorg - L.I. de Graaf MSc 

105.

De invloed van bewegingsvrijheid op de gezondheid van mensen met dementie in het verpleeghuis - Drs. S.P. van Liempd 

106.

Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg: scholing als brug tussen wetenschap en praktijk - Drs. I.J.M. Muller-Schoof 

107.

Autonomie in samenspraak: Een actie(f) interprofessioneel leertraject gericht op het ondersteunen van autonomie van cliënten in de verpleeghuiszorg - Dr. M.M. Janssen 

108.

Dieptemonitoring verruiming bezoekregeling verpleeghuizen corona crisis - Dr. M.M. Janssen, Dr. H.J. Stoop  

109.

Hoe dragen beeldvorming rondom (intra- en extramurale ) ouderenzorg en het individuele perspectief van thuiswonende ouderen op ziekte en gezondheid bij aan het organiseren van efficiënte (multidisciplinaire) zorg voor deze doelgroep in de eerste lijn? - C.T.C. van Weerelt MSc 

110.

Vervolgproject Het Verhaal Als Kwaliteitsinstrument - Dr. A. Scheffelaar, E.T.A.M. van Delft 

111.

Gevolgen van restrictieve maatregelen door COVID-19 uitbraak op eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers in verpleeghuizen - S. Noten MSc 

112.

Domotica binnen de psychogeriatrische setting - D.P.C. van Gaans-Riteco  

113.

Dementia Dynamics in Design (DDD) - Dr. S.T.M. Peek (afgerond)  

  

Academische Werkplaats Jeugd 

114.

Sturen op maatschappelijke waarde - Drs. M. Blanken 

115.

Het benutten en versterken van alledaagse krachten door professionals in de JGZ - L.J.W. Theuns-Boumans Msc 

116.

The (cost-)effectiveness of early intervention for emerging borderline personality disorder (MBT-early) in adolescents: a randomized controlled trial - M.G.A. Remeeus MSc 

117.

Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant - Dr. J.J.P. Mathijssen 

118.

Hoe gaat het later? Een onderzoek naar de ervaren effecten van specialistische jeugdhulp in Brabant. - B. Janssen 

119.

Ontwikkeling van een QuickScan - een digitaal instrument voor gemeenten om snel en makkelijk zicht te krijgen op de bestaande en benodigde preventieve maatregelen en –interventies. - Dr. I.L. Bongers 

120.

Cliëntgerichte werking van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp in Breda. - Drs. C.E. Kruyt MSc, M. Leemans MSc 

121.

IIPB International Investigation of Parental Burnout - Prof. dr. H.J.A. van Bakel 

122.

Hear Me See Me: effects of deferred neonatal hearing screening due to COVID-19 measures on child and family health - Prof. dr. H.J.A. van Bakel 

123.

Cuddle & Care: onderzoek naar de werkzame elementen in een aanbod voor baby’s die opgroeien in kwetsbare gezinnen in armoede - R. Verweij 

124.

Leidt de corona crisis tot een slechtere werkrelatie tussen behandelaren en kwetsbare gezinnen? - Dr. M. van Geffen (afgerond) 

125.

I need to know - R.E.F.M. van Kuijk MSc (afgerond) 

126.

Child, Conflict & Crisis: a comparative study across the globe on the impact of COVID-19 containment measures on family life - Prof. dr. H.J.A. van Bakel, Dr. R.A.S. Hall, C.W.J.M. Bastiaansen, E.A.M. Verspeek (afgerond)  

  

Academische Werkplaats Technological and Social Innovation for Mental Health 

127.

Het creëren van flexibiliteit in zorgorganisaties op alle organisatorische niveaus. - Dr. F.W.R. van Gool 

128.

Overbelasting mantelzorger in de zorg voor mensen met dementie - R.C.P. van den Kieboom MSc 

129.

E-health interventies effectiever aanbieden met behulp van big data - Drs. Y. Hendriks 

130.

Professionele werkplaatsen in hoger onderwijs - M.S. Duinkerke MSc 

131.

Peer-supported Open Dialogue: transformatie in de GGZ - C.A.G. Lorenz-Artz, MSc 

132.

Dynamic Light and Dementia; The impact of biodynamic light on sleep quality, depression, emotional distress and agitation in people with dementia and their caregivers - Drs. E.A. van Lieshout-van Dal MSc 

133.

Oefentherapie met ondersteuning van biofeedback voor het trainen van de intrinsieke voetspieren bij ouderen ter preventie van vallen - A.A.M. Willemse MSc 

134.

Everyday Sounds of Dementia - Ir. M. Houben MSc 

135.

ForwArt - Moving forward with the power of art, from a place to hide to a place of pride - Drs. A. Huijgen 

136.

Het kompas van gezonde slimme wijken: een framework voor de ontwikkeling van een nieuwe gezonde en inclusieve wijk - Dr. E.D.R. de Maeijer 

137.

"EHealth Junior. Feeling Good, Despite Illness; Accessible eHealth supporting the well-being of chronically ill children. Organizational and governmental factors. – A. Coopmans 

138.

EHealth Junior. Feeling Good, Despite Illness; Accessible eHealth supporting the well-being of chronically ill children. Human factors. - I.A.M. Braspenning MSc 

139.

Promotieonderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van incontinentiemateriaal met sensor bij mensen met een ernstige meervoudige beperking: cliëntgerichte incontinentiezorg door innovatie. - V. van Cooten 

140.

NAH-Trainingshuis: Participatie, zelfredzaamheid, en kwaliteit van leven na niet-aangeboren hersenletsel. - (Stijn) Wopereis 

141.

Serious Games Supporting Mental Health Professionals in Skill Development and Empathic Interactions in Online Counselling - Dr. J.J.P.A. Bierbooms (afgerond) 

142.

Actie onderzoek Landpark Assisië Biezenmortel - Dr. F.W.R. van Gool (afgerond)