Nationale publicaties 

Arends, I., Bültmann, U., & van der Klink, J.J.L. (2021). Psychische gezondheid en werkuitkomsten tot één jaar na terugkeer naar werk. TBV - Tijdschrift Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 29, 52-53. 

Blonk R.W.B. (2021). Menselijke maat. Column. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 37(3), 293-295. https://doi.org/10.5117/TVA2021.3.003.BLON(new window) 

Boertien, D., & van Weeghel, J. (2021). Persoonlijk herstel. In: Kaasenbrood, A. & Wunderink, L., Ernstige psychische aandoeningen. Houten Bohm Stafleu van Loghum, pp. 321–338. 

Bogaers, R.I., Geuze, S.G., van Weeghel, J., Leijten, F.R.M., van de Mheen, H., Varis, P.K., Rozema, A.D., & Brouwers, E.P.M. (2021). Belemmerende en bevorderende factoren voor hulp zoeken bij psychische klachten of verslaving. Focusgroepstudie vanuit meerdere perspectieven binnen de Nederlandse krijgsmacht. Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, 74(2), 103–114.  

Cloin, J.C.M., van den Heuvel, M., Beijers, R., Vacaru, V. S., de Weerth, C., & van Bakel, H.J.A. (2021). Zorg(en) in tijden van Corona. Vroeg, 1, 19–21. 

De Beer, J. P. M. (2021). Met openheid obstakels wegnemen: Lezen en schrijven met dyslecten. Arbo, 1/2

De Vries, E.F., Struijs, J.N., & Baan C.A. (2021). Alternatieve bekostigingsmodellen in de geboortezorg onder de loep genomen. Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, 134

De Vroege, L. (2021). Reactie op publicatie van Hendriks e.a. over Uniformiteit in de kwalitatieve beschrijving van scores op prestatietaken. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 16(2), 127-129. 

De Vroege, L., Bruins, D., & van den Broek, A.H.S. (2021). Don’t forget to take care of yourself. Behandelaren, vergeet jezelf niet! GZ-psychologie, 13(3), 20–23. 

De Vroege, L., de Rooij, M., de Heer, E., Timmermans, M., Deseure, R., & Reurink, R. (2021). De resultaten van een neuropsychologische behandeling gericht op cognitieve problematiek bij een patiënt met een bipolaire stoornis: Een 'N = 1'-studie. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 16(3), 174-187.  

Dewinter, J., Miesen, A.I.R. Van Der, Klomp, S.E., Maassen, M., & Mathurin, W. (2021). Op het snijvlak van autisme, genderdiversiteit en seksualiteit: Een pleidooi voor netwerkzorg en leren uit ervaring. Tijdschrift Voor Seksuologie, 45(4), 167–173. 

Edzes, A., Muffels R.J.A., et al. (2021). Perspectieven voor Interventies in Bijstand (Perspectives for  interventions in Social Assistance): Experimenten Participatiewet. TVA, 37(3), 327-356. https://doi.org/10.5117/TVA2021.3.007.EDZE(new window) 

Embregts, P.J.C.M. (2021). Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen: In verbinding. Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, 39(3), 147-149. 

Embregts, P.J.C.M. (2021). Inleiding. In H. van Wouwe & D. van der Weerdt (Reds.). Triple-C, tot hier en verder (pp. 10-15). Sliedrecht: ASVZ 

Embregts, P.J.C.M., Frielink, N., Kwekkeboom, R., Moonen, X. (2021). Ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking, naasten en zorgprofessionals ten tijde Covid-19 Lessons Learned. Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, 39(3), 186-191. 

Embregts, P.J.C.M., Moonen, X., Naaldenberg, J., Sterkenburg, P., van der Putten, A. (2021). De waarde van ervaringskennis: Ervaringen vanuit verschillende Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, 39(3), 181-186. 

Frielink, N., & Embregts, P.J.C.M. (2021). Het belang van het meewegen van het cliëntperspectief bij (onvrijwillige) zorg. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 47, 32–35. 

Garretsen, H., van Weeghel, J., Roeg. D.P.K., & van de Mheen, H. (2021). De rol van ervaringsdeskundigen in alcohol- en drugsonderzoek in Nederland. Verslaving en Herstel, 1, 3-9.  

Hagenaars, L., de Nood, R., Wouterse, B., & Polder, J.J. (2021). Wegen naar goede gezondheid liggen ook buiten de zorg. ESB, 106(4794), 92–95. 

Hofstra, E. (2021). It takes a community to prevent suicide: The development, roll-out, and scientific evaluation of a regional systems intervention for suicide prevention (SUPREMOCOL). Ipskamp Printing. 

Houtveen, J., de Vroege, L., van Eck van der Sluijs, J., Elfeddali, I., Videler, A.C., Lunter, S., Kop, W.J., & Geenen, R. (2021). Meer maatwerk voor patiënten in de hoogspecialistische ggz: Individuele dynamische netwerkanalyse bij patiënten met somatisch-symptoomstoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie, 63(3), 197–202. 

Kouijzer, M., de Vroege, L., & van den Broek, A. (2021). Jongeren schreeuwen om hulp – aanzet voor een laagdrempelig behandelprogramma. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 5, 32-35. 

Legemaate, J., Wijne, R. P., Knap, L. J., & Friele, R. D. (2021). Drie kernthema’s uit de evaluatie van de Wkkgz. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 45(5), 455-466. https://dx.doi.org/10.5553/TvGR/016508742021045005002(new window) 

Metz, M. J., & Jelier, W. (2021). Samen Beslissen met de cliënt: de uitvoering kan beter. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 60(12), 13–19. 

Mulder, C. I., Liégeois, A., van Vugt, M., Westen, K., Delespaul, P., & Kroon, H. (2021). Van bemoeizorg naar assertieve behandeling als regulier aanbod vanuit de ggz. Tijdschrift voor Psychiatrie, 63, 203–208. 

Roeg, D. (2021). Redactioneel: Beslissen. Participatie en herstel, 30(3), 2-3. 

Roeg, D. (2021). Redactioneel: Van rehabilitatie naar participatie en herstel. Participatie en herstel, 30(4), 2-3. 

Roeg, D. P. K. (2021). Het hersteleffect van de relatie. Redactioneel. Participatie en herstel, 30(1), 2. 

Roeg, D. P. K. (2021). Uit de isolatie. Redactioneel. Participatie en herstel, 30(2), 2–3. 

Scheffelaar, A., Janssen, M. M., & Luijkx, K. (2021). ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’: Een gedegen aanpak voor narratief kwaliteitsonderzoek. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 2021(5), 79-86. 

Schuengel, C., Tummers, J., van Rest, M., Embregts, P. J. C. M., van der Plas, S., & Leusink, G. (2021). Incidentmeldingen in de langdurige zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen na de eerste Covid-19 lock-down: Lessen voor de toekomst. Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, 39(3), 161-168. 

Stiekema, M., van Dam, M., Bruggeman, R., Redmeijer, J., Swart, M., Dethmers, M., Rietberg, K., Wekking, E., Velligan, D., Timmerman, D., Aleman, A., Castelein, S., van Weeghel, J., Pijnenborg, M., & van der Meer, L. (2021). Cognitieve Adaptatietraining als verpleegkundige interventie: Een clustergerandomiseerde studie. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 16(1), 41–59. 

Tharner, A., Bakkum, L., Schuengel, C., Frielink, N., Embregts, P. J. C. M., de Schipper, C., ten Brug, A., & Sterkenburg, P. (2021). Virtueel sociaal contact voor mensen met verstandelijke beperkingen in woonvoorzieningen: Literatuuronderzoek naar gebruikte ICT-middelen, effecten op welzijn en uitdagingen bij het gebruik. Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, 39(3), 155-160. 

Van Beek, G., de Vogel, V., & van de Mheen, H. (2021). Delinquenten als kwetsbare groep voor schuldenproblematiek: Schulden onder reclasseringscliënten. Tijdschrift Schuldsanering, 2021(3), 8-11. 

Van Dam, A. (2021). De psychologie achter het gebruik van eHealth. Tijdschrift voor klinische psychologie, 51 (3), 260-263. 

Van Dam, A. (2021). Moeten we bomen knuffelen of aan de antidperessiva? . Interview in L. Steins Bisschop & R. Herderschee (Ed.), Aanstellers of pechvogels, Burn-out ontrafeld (pp 66-91). Utrecht: Uitgeverij  De Tijdstroom. 

Van Dijk, G.M., Janssen, R.T.J.M., Minkman, M., Rink, F.A., Tonkens, E., & Westert, G.P. (2021). Toezicht ten tijde van Corona: Vasthouden aan de maatschappelijke opdracht. NVTZ, Utrecht. 

Van Dijk, T., Janssen, R. T. J. M., & van der Scheer, W. (2021). Zorgbestuurders vinden de eisen van verzekeraars niet altijd wenselijk en passend. ESB, 106(4794), 76–78. 

Vanderplasschen, W., Martinelli, T. F., Bellaert, L., Nagelhout, G. E., & van de Mheen, H. (2021). Herstel van drugverslaving in Vlaanderen en Nederland: Resultaten van de Life in Recovery survey. Tijdschrift Verslaving & Herstel, 1(1), 9–19. 

Verstraeten, S.P.A., Van Oers, J.A.M., MacKenbach, J.P. (2021). Volksgezondheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Een vergelijking met andere westerse landen en hun Caribische gebieden, 1980-2014. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 165 (6) 

Videler, A. C., & Wilting, R. M. H. J. (2021). Autismespectrumstoornis bij ouderen. Senior: Tijdschrift voor Kwaliteitsvolle Ouderenzorg, 2(2), 18-25. 

Videler, A.C. (2021). Gecompliceerde rouw bij ouderen. Nurse Academy Ouderenzorg & Thuiszorg, 2(2), 41-47. 

Videler, A.C., & Botter, L. (2021). Schematherapie bij ouderen: stand van zaken en blik op de toekomst. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 12(3), 16-21.