Tranzo parel | Integrale hulpverleningstrajecten

Hoe kan de zorg in staat gesteld worden om effectieve zorg op maat te ontwikkelen en leveren? En welke rol speelt de wetenschap daarin? Zowel Carla Nouwen als Marcel van Eck, van de Academische Werkplaats Sociaal Werk, doen onderzoek naar de wijze waarop integrale hulpverleningstrajecten vormgegeven kunnen worden. Beide onderzoekers hebben dit jaar mooie publicaties opgeleverd en deze hebben onder andere geleid tot een mooie uitzending bij de NPO documentaire ‘Verloren hulpverleners’.

Kennis over de wijze waarop hulpverleningstrajecten op integrale wijze vormgegeven kunnen worden ontbreekt onder sociaal werkers, mantelzorgers, managers, beleidsmakers en subsidieverstrekkers. Er is steeds meer vraag naar een samenwerking tussen de diverse hulpverleners die betrokken zijn bij complexe problematiek. De onderzoeken dragen daarom bij aan het beantwoorden van de vraag hoe de verschillende actoren in zorg en welzijn in staat gesteld kunnen worden om effectieve zorg op maat te ontwikkelen en te leveren.

Carla Nouwens heeft onder andere bekeken hoe integrale hulpverlening kan voorkomen dat verschillende sociale diensten op zichzelf werken. Het onderzoek toont aan dat een integrale aanpak verschillende voordelen voor de cliënten heeft, zo zorgt het onder andere voor meer mede-eigenaarschap, meer zelfregulering en meer innerlijke rust.
Bekijk hier het hele artikel: Clients’ Perspectives on Integrated Care between Social Work and Financial- and Employment Services: A Case Study in the Netherlands(new window)

Marcel van Eck: “Uit het totale onderzoek willen we leren hoe we een integrale aanpak in de praktijk kunnen vormgeven, zodat professionals in staat worden gesteld om effectieve integrale samenwerking te bieden.”

Vanuit zijn overtuiging dat praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek vernieuwing en verbetering in de praktijk brengt, heeft ook Marcel verder onderzoek gedaan naar hoe integrale hulpverleningstrajecten helpend kunnen zijn. Er is een mooi interview met Marcel gepubliceerd door Sociaalwerk werkt: Sociaal werker 2020 draagt met wetenschappelijk onderzoek bij aan verbeteringen in de praktijk(new window)

Bekijk hier de NPO documentaire ‘Verloren hulpverleners’ waarin documentairemaker Sahar Meradji in gesprek gaat met vier hulpverleners, waaronder Marcel van Eck, over de hulp bij probleemgezinnen op NPO Start.(new window)